Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

Mentální aritmetika pro děti
v akademii rozvoje AMAKids

Tato metoda trénuje rychlost přijímání a zpracování informací a rozvíjí komunikaci mezi mozkovými hemisférami díky imaginační vizualizaci výpočtů na počítadle Abakus.
Vysoká rychlost počítání v duchu není hlavním účelem, nýbrž zajímavým „vedlejším“ účinkem.
aktivních center
úspěšných absolventů
kvalifikovaných trenérů
zemí
Head counters course

Přihlaste jej na bezplatnou lekci mentální aritmetiky.

Červenou barvou jsou zvýrazněna pole, která vyžadují pozornost.
Přihlásit se
144 Dnes
přihlášených

Děkuji!

Vaše zpráva byla přijata!

Spojíme se s Vámi v nejbližší době.

3 HLAVNÍ VÝHODY MENTÁLNÍ ARITMETIKY AMAKIDS

Individuální přístup k výuce

V AMAKids dbáme na osobní přístup a přizpůsobivost: podle potřeb a momentálního stavu každého dítěte pro něj připravujeme úkoly k procvičování na základě dosavadních úspěchů. Tento systém rovněž umožňuje sledovat individuální vývoj každého žáka.

Škola hrou

Aby domácí úkoly byly pro děti co nejzajímavější, na online-platformě AMAKids máme připraven systém úrovní a odměn. Jejich soutěžnímu duchu pak několikrát do roka nabízíme prostor v internetových mistrovstvích a online-soubojích.

Moderní přístup

Výuka probíhá za bohatého využití online-platformy a podle patentovaných učebnic.
Také používáme technologie AR a aplikace, nevyžadující internetové připojení

K čemu bude mému dítěti Mentální aritmetika?

Childrens sit
line analytics Analytické myšlení a kreativita
Lepší komunikace mezi hemisférami zvyšuje kreativitu myšlení, Vaše dítě dokáže lépe hledat a zkoušet různé způsoby řešení
line observation Pozornost a všímavost
Osvojení mentální aritmetiky pěstuje ve všech žácích schopnost koncentrace, a s ní také pozornost a všímavost
line speedmemory Rychlejší a
přesnější paměť
S tím, jak se aktivně zapojují obě mozkové hemisféry a zrychluje se jejich komunikace, kromě rychlejšího počítání se také zpřesňuje krátkodobá paměť a zvyšuje schopnost vstřebávat nové informace
line confidence Větší sebejistota
Když přijdou úspěchy ve škole, objeví se i rozhodnost, vůdcovské kvality a přirození snaha o větší samostatnost
line determination Rozhodnost, rychlá
reakce a zodpovědnost
Kromě kurzů přímo v Akademii dáváme dětem pravidelné domácí úkoly, které si dělají přes online aplikaci. Rozvíjejí si tak smysl pro závazek, za který si samy zodpovídají a který samy naplňují.
line perception Rychlejší přijímání
nových informací
Díky aktivizaci harmonické a rychlé komunikace mezi oběma hemisférami mozku dítě dokáže mnohem rychleji vstřebávat nové informace a zhodnotit je okamžitě

Zdá se Vám to jako sen?
Ne, je to realita - ukazují to výsledky našich žáků.

Jak probíhají lekce Mentální aritmetiky?

Sheme mental arithmetic
Lekce probíhají jednou týdně
To je optimální časová náročnost, jelikož dítě není přehlceno a dokáže vstřebávat informace plynule.
Tři věkové skupiny
Lekce probíhají herní formou
U dítěte nevznikají asociace s nudnými vyučovacími hodinami, ale učí se se zájmem.
5–6 let
Nejmladší skupina
2 vyučovací hodiny po 35 minut
7–10 let, 11–16 let
Střední a starší skupina
2 vyučovací hodiny po 45 minut
Сena výuky
1620 Kč za 4 týdny
Veškerá výuka probíhá podle patentovaných učebnic a za bohatého využití online-platformy
Také používáme aplikace, nevyžadující internetové připojení, a technologie AR
Ve skupině není víc než 10 lidí
Trenér se dokáže věnovat každému dítěti individuálně.
Z našich trenérů si sami vyškolíme profesionály
Ať navštívíte jakékoliv naše centrum, bude s vaším dítětem pracovat kvalifikovaný specialista.
Kurz mentální aritmetiky sestává ze dvou programů
První program je zaměřen na sčítání a odčítání, druhý na násobení a dělení

Časté otázky

 • Čím se mentální aritmetika liší od běžných předškolních programů?

  Jedinečnost této metody spočívá v souběžném vývoji obou mozkových hemisfér. V běžných programech je pozornost věnována především levé hemisféře, která je u 95 % popředu oproti pravé. Rozvíjením obou mozkových hemisfér se dítě stává sebevědomým, soustředěným, pozornějším k detailům, lépe se učí cizí jazyky a bez problému se učí ve škole či v další činnosti.
 • Od kolika let je možné studovat v rámci tohoto programu?

  Lekce mentální aritmetiky může dítě začít navštěvovat od 5 let. Je nutné, aby dítě umělo počítat do 10 a účastnilo se první testovací lekce.
 • Zlepší se výsledky ve škole?

  Hlavním cílem mentální aritmetiky je harmonický vývoj mozku vašeho dítěte, nikoliv nauka počítání. Už po 2 - 3 měsících tréninku na našich kurzech pro rozvoj dítěte byste měli zaznamenat pokrok ve studiu matematiky, cizích jazyků či dalších předmětů.
 • Co je cílem tohoto kurzu?

  Účelem tohoto výukového programu je rozvinout na co nejvyšší úroveň rychlost vnímání a zpracovávání nových informací v jakémkoliv množství.
 • Co znamená "mentální aritmetika"?

  Mentální aritmetika je metodou rozvoje intelektuálních dovedností dětí ve věku 5 až 16 let, založená na systému rychlého počítání. Po absolvování daného kurzu dítě zvládne základní aritmetické výpočty (sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování) v hlavě rychleji než kalkulačka!
 • Jaký je přínos mentální aritmetiky pro děti?

  Mentální aritmetika, kromě samotné dovednosti rychle počítat, vyživuje kořeny sebejistoty a důvěry ve vlastní schopnosti. Tento kurz pomáhá rozkrývat vlastní potenciál a různé tvůrčí dovednosti, které by jinak zůstaly ukryté pod povrchem. Jedním z vedlejších produktů jsou lepší studijní výsledky ve škole. Dítě se učí projevovat vlastní iniciativu a vůdcovské schopnosti, dosahovat met a cílů.

Zanechte žádost na bezplatnou zkušební lekci

Červenou barvou jsou zvýrazněna pole, která vyžadují pozornost.
Přihlásit se
144 Dnes
přihlášených

Děkuji!

Vaše zpráva byla přijata!

Spojíme se s Vámi v nejbližší době.