Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

MENTÁLNÍ ARITMETIKA PRO DĚTI
V CENTRU AMAKIDS

Tato metoda rozvíjí schopnosti k učení a komunikaci mezi mozkovými hemisférami prostřednictvím obrazového počítání v duchu s pomůckou, zvanou Abakus. Rychlé počítání v duchu přitom není hlavním smyslem, nýbrž přidanou hodnotou k lepšímu soustředění, paměti a tvořivosti.
Všechny lekce vedeme hravou a zábavnou formou.
aktivních center
úspěšných absolventů
kvalifikovaných lektorů
zemí
Head counters course

Přihlaste jej na bezplatnou lekci mentální aritmetiky.

Červenou barvou jsou zvýrazněna pole, která vyžadují pozornost.
Přihlásit se
111 Dnes
přihlášených

Děkuji!

Vaše zpráva byla přijata!

Spojíme se s Vámi v nejbližší době.

3 HLAVNÍ VÝHODY MENTÁLNÍ ARITMETIKY AMAKIDS

Individuální přístup k výuce

V AMAKids dbáme na osobní přístup: podle potřeb každého dítěte pro něj připravujeme úkoly k procvičování na základě dosavadního vývoje, který také pečlivě sledujeme.

Škola hrou

Na online-platformě AMAKids máme systém úrovní a odměn, který děti motivuje. Jejich soutěžnímu duchu pak několikrát do roka nabízíme prostor v internetových mistrovstvích a online-soubojích.

Moderní přístup

Výuka probíhá za bohatého využití online-platformy a podle patentovaných učebnic. Také používáme technologie AR a aplikace, nevyžadující internetové připojení

K čemu bude mému dítěti Mentální aritmetika?

Childrens sit
line analytics Analytické myšlení a kreativita
Lepší komunikace mezi hemisférami zlepšuje kreativitu, Vaše dítě dokáže lépe hledat a zkoušet různá řešení
line observation Pozornost a všímavost
Mentální aritmetika pěstuje schopnost koncentrace, pozornost a všímavost
line speedmemory Rychlejší a
přesnější paměť
S tím, jak se aktivně zapojují obě mozkové hemisféry a zrychluje se jejich komunikace, zpřesňuje se krátkodobá paměť a roste objem informací, který si dítě pamatuje
line confidence Sebejistota
Když přijdou úspěchy ve škole, objeví se i rozhodnost, vůdčí kvality a přirozená snaha o větší samostatnost
line determination Rozhodnost, rychlá
reakce a zodpovědnost
Kromě lekcí v Centru dáváme dětem pravidelné domácí úkoly na online aplikaci. Rozvíjejí si tak smysl pro závazek, za který si samy zodpovídají a který samy naplňují.
line perception Rychlejší učení
Aktivní spolupráce obou mozkových hemisfér vede k rychlejšímu učení: dítě lépe vstřebává nové informace a ihned je vyhodnocuje

Zdá se Vám to jako sen?
Ne, je to realita - ukazují to výsledky našich žáků.

Jak probíhají lekce Mentální aritmetiky?

Sheme mental arithmetic
Lekce probíhají jednou týdně
To je optimální časová náročnost, jelikož dítě nepřehlcuje.
Tři věkové skupiny
Lekce probíhají herní formou
Nevznikají asociace s nudnými vyučovacími hodinami – učení s námi děti baví.
5–6 let
Nejmladší skupina
2 vyučovací hodiny po 35 minut
7–10 let, 11–16 let
Střední a starší skupina
2 vyučovací hodiny po 45 minut
Сena výuky
1620 Kč za 4 týdny
Veškerá výuka probíhá podle patentovaných učebnic a za bohatého využití online-platformy
Také používáme aplikace, nevyžadující internetové připojení, a technologie AR
Ve skupině není víc než 10 lidí
Lektor se dokáže věnovat každému dítěti individuálně.
Z lektorů si sami vyškolíme profesionály
V každém našem centru bude s dítětem pracovat kvalifikovaný specialista.
Kurz mentální aritmetiky sestává ze dvou částí
První je zaměřena na sčítání a odčítání, druhá na násobení a dělení

Časté otázky

 • Jak se mentální aritmetika liší od jiných kroužků nebo studijních programů pro školáky?

  Jedinečnost této metody spočívá v souběžném harmonickém rozvoji obou mozkových hemisfér. Běžně věnujeme pozornosti především levé hemisféře, která je u 95% populace popředu oproti pravé. Rozvojem obou mozkových hemisfér si dítě pěstuje sebevědomí, soustředění, pozornost k detailům a obecné dovednosti pro učení se novým věcem – cizím jazykům, školním předmětům atd.
 • Od kolika let můžeme začít?

  Lekce jsou nastaveny pro děti od 5 let výš, podmínkou je umět počítat do 10 a navštívit zkušební hodinu.
 • Zlepší se výsledky ve škole?

  Smyslem kurzu je harmonický rozvoj mozku dítěte, nikoliv kupecké počty. Zlepší se úplně všechny výsledky - už po 2 - 3 měsících pravidelného cvičení byste měli zaznamenat pokrok ve studiu matematiky, cizích jazyků či jiných předmětů.
 • Co je smyslem tohoto kurzu?

  Rozvinout rychlost vnímání a dovednosti k učení všeho nového na co nejvyšší úroveň hravou a zábavnou formou.
 • Co znamená "mentální aritmetika"?

  Doslova: počítání v mysli. Je to metoda rozvoje intelektuálních dovedností dětí ve věku 5 až 16 let, založená na jedinečném systému počítání v hlavě. Po absolvování kurzu dítě bude počítat zpaměti (sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování) rychleji než kalkulačka!
 • Jaký je přínos mentální aritmetiky pro děti?

  Kromě samotné dovednosti rychle a bez námahy počítat v hlavě, která je užitečná, vyživuje kořeny sebejistoty a důvěry ve vlastní schopnosti. Tento kurz pomáhá rozkrývat vlastní potenciál a různé tvůrčí dovednosti, které by jinak zůstaly schované pod povrchem. Jedním z vedlejších produktů jsou lepší studijní výsledky ve škole. Dítě se učí projevovat vlastní iniciativu a vůdčí schopnosti, dosahovat svých met a cílů.

Přihlaste se na bezplatnou zkušební lekci

Červenou barvou jsou zvýrazněna pole, která vyžadují pozornost.
Přihlásit se
111 Dnes
přihlášených

Děkuji!

Vaše zpráva byla přijata!

Spojíme se s Vámi v nejbližší době.