Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

FAQ

Čím se mentální aritmetika liší od běžných předškolních programů? Číst odpověď
Jedinečnost této metody spočívá v souběžném vývoji obou mozkových hemisfér. V běžných programech je pozornost věnována především levé hemisféře, která je u 95 % popředu oproti pravé. Rozvíjením obou mozkových hemisfér se dítě stává sebevědomým, soustředěným, pozornějším k detailům, lépe se učí cizí jazyky a bez problému se učí ve škole či v další činnosti.
Od kolika let je možné studovat v rámci tohoto programu? Číst odpověď
Lekce mentální aritmetiky může dítě začít navštěvovat od 5 let. Je nutné, aby dítě umělo počítat do 10 a účastnilo se první testovací lekce.
Zlepší se výsledky ve škole? Číst odpověď
Hlavním cílem mentální aritmetiky je harmonický vývoj mozku vašeho dítěte, nikoliv nauka počítání. Už po 2 - 3 měsících tréninku na našich kurzech pro rozvoj dítěte byste měli zaznamenat pokrok ve studiu matematiky, cizích jazyků či dalších předmětů.
Jak probíhá lekce? Číst odpověď
Aby byly lekce zábavné, nevěnují se děti pouze výpočtům. Podílí se i na vývoji her. Provádějí cvičení pro rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a dále cvičení pro oči a správné držení těla.
Jak dlouho je nutné se učit? Číst odpověď
Program je navržen tak, aby zohledňoval vývoj vašeho dítěte. Každé dítě se učí vlastním tempem, ale v průměru děti zvládnou celý kurz za dobu 2 - 2,5 let. Jednotlivé skupiny dětí se scházejí jednou týdně (zahrnuje 2 vyučovací hodiny). Během týdne je dále nutné se věnovat domácím úkolům, které zaberou přibližně 25 minut 4-krát týdně.
Kolik lidí studuje ve skupině? Číst odpověď
Aby byla každému účastníkovi věnována pozornost a lekce probíhala správně, pracuje lektor v kurzech ústního počítání ve skupinách po 10 osobách.
Je možné doma trénovat samostatně? Číst odpověď
Samozřejmě. Každý student si koupí sadu učebnic a sešitů, zároveň má přístup k programu online, ve kterém může trénovat a zlepšovat nastudovaný materiál.
Je tato metoda vhodná pro dospělé? Číst odpověď
Ano, můžete cvičit se svými dětmi doma. V Asii a Americe se tato technika používá jako prevence proti alzheimerově chorobě a senilní demenci. Mentální aritmetika je gymnastika pro váš mozek. Chcete žít déle a šťastněji?
Výhody metody "Mentální aritmetika" Číst odpověď
Strukturou se mozek mladých lidí neliší od dospělých a každá mozková hemisféra vnímá okolní svět způsobem, který je pro danou hemisféru charakteristický. Nicméně vývoj mozku dítěte přímo závisí na vzniku nervových spojení. Pokud se nervové spojení nevytvoří, odumře nevyužitá část potenciálních nervových spojení navždy. K vytvoření silných a stabilních nervových spojení a jejich stimulace byla vyvinuta metoda "mentální aritmetiky". Ta je založena na ústním počítání a výsledkem nauky této metody je schopnost dítěte řešit aritmetické příklady libovolné náročnosti jako sčítání a odčítání číslic, dělení a násobení, atd., a to během několika sekund. Dítě bude schopné reagovat rychleji, nežli kdyby používalo kalkulátor. Navíc tento budoucí génius zlepšuje fotografickou paměť, rozvíjí tvůrčí myšlení a svoji představivost. Učí se logickému a analytickému myšlení, je schopen se lépe soustředit na soubor úkolů a nalézat jejich řešení.
Jak přispívá mentální aritmetika k vývoji obou mozkových hemisfér? Číst odpověď
Každá mozková hemisféra je zodpovědná za určité funkce. Levá - určená k poslechu, schopna analyzovat a logicky a hluboce přemýšlet, dále slouží k jazykovým schopnostem. Pravá část mozkové hemisféry slouží k soustředění, tvůrčímu myšlení, pro orientaci v prostoru, je zde fotografická paměť. Při vizuálním vnímání dítěte některých určitých obrazů mohou být plně vnímány až po zpracování levou mozkovou hemisférou. Pokud se pravá hemisféra vyvíjí jako u většiny lidí, jsou všechny záležitosti řešeny matematicky pouze levou mozkovou hemisférou. Kurzy mentální aritmetiky v našem centru pomohou u dětí aktivovat obě mozkové hemisféry a naučí se je používat současně, protože během milisekund prochází číselné údaje pomocí neuronových spojů z levé mozkové hemisféry do pravé. Ve výsledku, čísla jsou převáděny na obrázky, provedou se aritmetické výpočty a výsledky se převedou zpět do levé mozkové hemisféry, kde jsou převedeny do numerických hodnot. Provedené studie prokázaly, že program mentální aritmetiky má příznivý vliv na celkový vývoj mozku dítěte tím, že stimuluje činnost pravé mozkové hemisféry, která by jinak nebyla tolik využívána.
Jak probihaji lekce ve škole mentální aritmetiky "Amakids"? Číst odpověď
Na začátku se děti učí provádět všechny aritmetické operace pomocí speciálního nástroje - fyzické počítadlo. Postupně pro řešení problémů začínají používat obraz Abakusu a kostičky počítadla si již představují pouze v mysli. Takový postup umožňuje formou hry osvojení si schopnosti řešit i složité aritmetické úlohy.
K čemu bude dítěti kurz mentální aritmetiky? Číst odpověď
Rozvíjí dovednosti a schopnosti pravé mozkové hemisféry a pomáhá vytvářet stabilní propojení s levou mozkovou hemisférou, dítě je tím pádem sebevědomější a schopnější, protože si zvykne vnímat řešení i obtížných problémů jako hru. Metodika je základem pro to, aby dítě dosáhlo vysokých výsledků nejen v matematických, ale i jiných oblastech. Veškeré studium pro něj bude podstatně snažší, a nebude se bát nových překážek.
Co je cílem tohoto kurzu? Číst odpověď
Účelem tohoto výukového programu je rozvinout na co nejvyšší úroveň rychlost vnímání a zpracovávání nových informací v jakémkoliv množství.
Co znamená "mentální aritmetika"? Číst odpověď
Mentální aritmetika je metodou rozvoje intelektuálních dovedností dětí ve věku 5 až 16 let, založená na systému rychlého počítání. Po absolvování daného kurzu dítě zvládne základní aritmetické výpočty (sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování) v hlavě rychleji než kalkulačka!
Jaký je přínos mentální aritmetiky pro děti? Číst odpověď
Mentální aritmetika, kromě samotné dovednosti rychle počítat, vyživuje kořeny sebejistoty a důvěry ve vlastní schopnosti. Tento kurz pomáhá rozkrývat vlastní potenciál a různé tvůrčí dovednosti, které by jinak zůstaly ukryté pod povrchem. Jedním z vedlejších produktů jsou lepší studijní výsledky ve škole. Dítě se učí projevovat vlastní iniciativu a vůdcovské schopnosti, dosahovat met a cílů.
Co přesně je abakus? Číst odpověď
Je to pomůcka pro počítání, jejíž použití má tradici dlouhou nejméně 5000 let. Moderní abakus vypadá jako rámeček s vertikálně umístěnými jehlicemi, kterých je většinou 13. Na každé z nich je 5 kostiček, ty svrchní jsou od spodních odděleny příčkou. Čtyři spodní kostičky nazýváme v abakusové hantýrce "zemské" a každá představuje jedničku, horní nazýváme "nebeské" a odpovídají pěti "zemským".
Co přesně znamená "rozvoj obou mozkových hemisfér" a k čemu je to dobré? Číst odpověď
Pravá hemisféra "přemýšlí" v intencích představivosti, obrazů, právě tam žije fantazie. Levá pak odpovídá víc za logiku, řeč, matematické schopnosti. Přimějeme-li je ke spolupráci a synchronizaci, používáme zároveň "intuitivní" a "logickou" část našeho myšlení.
Jakým způsobem je dokážete přimět ke spolupráci na svém kurzu? Číst odpověď
Zásadní je například zapojení rukou a jemné motoriky, kinestetického vnímání, které aktivuje mozek jako celek, nikoliv jen jednu z hemisfér. Představování si symbolů a čísel v duchu "přepíná" činnost mozku z levé hemisféry na pravou a vybízí je ke spolupráci. Metoda sestává z uvedeného kinestetického a taktilního prvku, her a vlastních výpočtů.
Abacus
Zkušební lekce ZDARMA
Dnes přihlášených 143

NENAŠLI JSTE HLEDANOU ODPOVĚD? NAPIŠTE NÁM!