Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

ZÁSADY COOKIES

Zásady cookies

  1. Na internetových stránkách http://www.amakids.cz/ a ostatních stránkách (dále jen "Stránky") využívaných společností INTALENTS s.r.o., IČO: 06604633, DIČ: CZ06604633, se sídlem: Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zastoupena jednateli: Yuriy Artamonov, Anatolij Dejneko, Nataliya Deyneko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285309 (dále jen „Společnost“) používáme online identifikační technologie (dále jen „cookies“). Jedná se o soubory, které Stránky ukládají pomocí Vašeho webového prohlížeče. Tyto soubory evidují informace o návštěvě Stránek a neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
  1. Cookies používáme následujících druhů:
  1. pro řádný chod Stránek a jejich technické zabezpečení
  2. pro evidenci návštěvníků a individuální nastavení některých částí Stránek
  1. Cookies používané za účelem řádného chodu Stránek a jejich technického zabezpečení používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče.
  1. Cookies používané k měření návštěvnosti používáme v souvislosti se službami nástroje společnosti Google Inc.. Informace o těchto nástrojích najdete na http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/types/. Jejich závazky týkající se osobních údajů naleznete zde: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  1. Máte li o to zájem, můžete vymazat cookies stránek ze svého systému poté, co si přestanete prohlížet Webové stránky.
  1. Jste li registrovaným uživatelem, mohou být sledovací údaje, které shromažďujeme, provázány s údaji, které o Vás shromažďujeme v průběhu registrace, např. s Vaším jménem a e mailovou adresou.
  1. Osobní údaje získané tímto způsobem jsou zpracovávány z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to za dodržení přísných interních pravidel tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům či únikům a vždy pouze v nezbytně nutné míře a po nejnutnější dobu.
  1. Osobní údaje získané tímto způsobem jsou zpracovávány z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to za dodržení přísných interních pravidel tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům či únikům a vždy pouze v nezbytně nutné míře a po nejnutnější dobu.