Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

PRAVIDLA NÁVŠTĚVY CENTRA

Rules
1
pravidlo
Tato pravidla koordinují vzdělávací proces, zajišťují maximální kvalitu poskytovaných služeb.
2
pravidlo
Chcete-li začít s výukou v centru AMAKids (dále jen "Centrum") je potřeba se zaregistrovat buď: - telefonicky, - na našich webových stránkách, - přimo v Centru. Při sestavování skupiny vás správce bude kontaktovat a sdělí vám datum a čas začátku výuky.
3
pravidlo
Platba se provádí měsíčně, a to předem formou 100% zálohy. Měsíc výuky zahrnuje 8 vyučovacích hodin s trenérem v Centru a každodenní přístup k online programu (http://platform-amakids.eu) pro domácí cvičení.
4
pravidlo
Lekce probíhají průběžně po celou dobu studia dle předem sestaveného harmonogramu (včetně školních prázdnin apod.)
5
pravidlo
Požadujeme, abyste na lekce chodili včas a také aby si rodiče včas své děti vyzvedávaly, aby nebyl narušován harmonogram práce Centra a plán lekce.
6
pravidlo
Dítě by mělo navštěvovat lekce pravidelně a dělat domácí úkoly. V případě nedodržování tohoto doporučení administrace Centra vyhrazuje právo probrat s rodiči dítěte možnosti jak zvýšit jeho úspěšnost a také doporučit způsob prodloužení studia v jiné skupině žáků, které bude odpovídat úrovni přípravy dítěte.
7
pravidlo
Návštěvníci musí dodržovat pravidla veřejného pořádku, udržovat čistotu v učebnách a nerušit probíhající lekce.
8
pravidlo
Nebudou-li dodržena pravidla navštěvování Centra, administrace Centra si vyhrazuje právo zvážit možnosti přerušeni výuky dítěte.
9
pravidlo
Během lekce jsou děti bez rodičů.
10
pravidlo
Při vstupu do učeben je nutno nosit přezůvky.
11
pravidlo
Na lekci nevoďte děti s infekčními chorobami nebo pokud mají příznaky nemocí, a také děti, které se zdravotně necítí dobře. Při prvních známkách infekčního onemocnění dítěte musí rodiče informovat zástupce Centra o neúčasti dítěte na lekci.
12
pravidlo
V případě, že trener zjistí, že je dítě nemocné, bude o tom informovat rodiče (zákonné zástupce), a rodič (zákonný zástupce) je povinen okamžitě vyzvednout dítě, a to i před skončením probíhající lekce.
13
pravidlo
Není dovoleno mít na lekci žvýkačky, bonbóny či jiné potraviny a také hračky. Vstup do učeben s jídlem a pitím není povolen.
14
pravidlo
Návštěvníci dětského centra jsou plně odpovědni za vlastní cennosti, které si přinesli či odložili v učebnách či v prostorách dětského centra.
15
pravidlo
Úhradou kurzu Zákazník automaticky souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
Děkujeme vám za pozornost a za pochopení!!!
Abacus
Zkušební lekce ZDARMA
Dnes přihlášených 143