Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

PRAVIDLA NÁVŠTĚVY CENTRA

Rules
1
pravidlo
Tato pravidla slouží ke koordinaci výuky a zajištění té nejvyšší kvality našich služeb.
2
pravidlo
Chcete-li začít s výukou v centru AMAKids (dále jen "Centrum"), nejprve se přihlaste, telefonicky, na našem webu, nebo přímo v Centru. Po sestavení skupin Vás kontaktuje správce a sdělí Vám, kdy výuka začne.
3
pravidlo
Platbu požadujeme 1x měsíčně, a to předem formou 100% zálohy. Měsíc výuky zahrnuje 8 vyučovacích hodin s lektorem v Centru a přístup na online platformu (http://platform-amakids.eu) pro domácí cvičení.
4
pravidlo
Lekce probíhají po celou dobu studia dle předem sestaveného harmonogramu (včetně školních prázdnin apod.)
5
pravidlo
Žádáme o dochvilnost a také o včasné vyzvedávání dětí, ať není narušen harmonogram Centra.
6
pravidlo
Dítě by mělo navštěvovat lekce pravidelně a dělat domácí úkoly. V případě nedodržování tohoto doporučení si vyhrazujeme právo probrat s rodiči dítěte možnosti, jak zvýšit jeho úspěšnost, a doporučit jinou skupinu žáků, která bude odpovídat jeho úrovni přípravy.
7
pravidlo
Buďte ohleduplní, udržujte čistotu v učebnách a nerušte lekce, které právě probíhají.
8
pravidlo
V případě, že dítě nebo rodiče nebudou tato pravidla dodržovat, vyhrazuje si Centrum právo vyloučit dítě ze studia.
9
pravidlo
Během lekce jsou děti bez rodičů.
10
pravidlo
V učebnách nosíme přezůvky.
11
pravidlo
Nevoďte na lekce děti s infekčními chorobami, pokud mají příznaky nemocí, nebo se prostě necítí dobře. Při prvních známkách infekčního onemocnění dítěte musejí rodiče informovat zástupce Centra a omluvit dítě z lekce.
12
pravidlo
V případě, že lektor zjistí, že je dítě nemocné, informuje o tom rodiče (zákonné zástupce), a rodič (zákonný zástupce) se zavazuje dítě ihned vyzvednout, a to i před skončením probíhající lekce.
13
pravidlo
Není dovoleno mít na lekci žvýkačky, bonbóny či jiné potraviny, a také hračky. Nevstupujte do učeben s jídlem.
14
pravidlo
Návštěvníci dětského centra jsou plně odpovědni za vlastní cennosti, které si přinesli či odložili v učebnách či v prostorách dětského centra.
15
pravidlo
Úhradou kurzu Zákazník automaticky souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
Děkujeme Vám za pozornost a za pochopení!!!
Abacus
Zkušební lekce ZDARMA
Dnes přihlášených 111